vct4yguecw8

Worldwide Maydan #17 Ukrainamania (2015-10-04) by Reboot.Fm on  Mixcloud

playlist
Ukr.tele.kom “Ukrainamania theme” (Odessa)
Oy tatary shly, kovylu zhgly
“Legeni”, music for duda (W.Ukraine)
Oy Sound System feat. Dakha Brakha “Divka Marusechka” (Kyiv)
Zapaska “Vikna Vidchynyty” (Kamjanets-Podil’skij)
Oleksij Ovchinnikov “Ganebnyi stan literatury” (unknown)
Dub Compressors “Thunderman” (Kyiv)
Mama Diaaspora/Ruslana Khazipova (of Dakh Daughters) “Metelyk” (Kyiv/Kryvyj Rig)
Igor Golikov “Vremja svjatova dozhdja” (Odessa)
Melting Clouds “Creatures of Sun” (Kyiv)
Indirect “Pinch” (Odessa)
Nekraina “Ljudy” (Odessa)
A.Rose “Zhatva” (Odessa)
Dobro feat. Mokh (of Familia Perkalaba, Kyiv/Ivanofrankivsk)
Familia Perkalaba fest. Eugene Hutz (of Gogol Bordello, Ivanofrankivsk/Rio)